Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Kirkkoherranviraston kautta voit tilata virkatodistuksia ja sukuselvityksiä Kemiönsaaren seurakunnan jäsenrekisteristä. Kirjoitamme myös todistuksia aikaisempien seurakuntien kirkonkirjoista, eli Kemiön, Dragsfjärdin, Västanfjärdin ja Hiittisten seurakunnista.

 

Voit tilata virkatodistukset ja sukuselvitykset TÄÄLTÄ.

Virkatodistusmaksut

Virkatodistusmaksut 1.6.2015 alkaen

Virkatodistusten maksut muuttuivat 2014 ja keväällä 2015 maksuja tarkistettiin. Uudet tarkistetut maksut tulevat voimaan 1.6.2015. Päätöksen maksumuutoksesta teki Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä. Päätökset on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 13/2014 ja 10/2015. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksua.

 

Todistuksista perittävät maksut

Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjurijäsentietojärjestelmästä tulostettu virkatodistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. eläätodistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset: Mikäli Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä saatavaan virkatodistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), todistuksesta veloitetaan 9 euroa. Virkatodistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja joiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin virkatodistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan.

30 euroa maksavat todistukset: Jos manuaalisesti laadittavaan virkatodistukseen haetaan tietoja kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistuksesta peritään 30 euroa. Jos kirjamuotoisista kirkonkirjoista haetaan kuitenkin vain yksi tapahtumatieto, kuten esimerkiksi avioliitto- tai kuolintieto, todistus maksaa 8 euroa.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

 

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 15 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Jos todistuksen laatimiseen kuluu 1 tunti ja 15 minuuttia, laskutetaan asiakkaalta perusmaksu 30 euroa ja 2 x 30 minuutin ajalta 15 euroa, yhteensä 60 euroa. Todistuksen lähettämisestä peritään toimitusmaksua 5,50 euroa.

 

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta.

Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

Kirkonkirja