Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Kirkkoherranviraston kautta voit tilata virkatodistuksia ja sukuselvityksiä Kemiönsaaren seurakunnan jäsenrekisteristä. Kirjoitamme myös todistuksia aikaisempien seurakuntien kirkonkirjoista, eli Kemiön, Dragsfjärdin, Västanfjärdin ja Hiittisten seurakunnista.

 

Voit tilata virkatodistukset ja sukuselvitykset TÄÄLTÄ.

Virkatodistusmaksut

Virkatodistusten maksut muuttuivat keväällä 2017. Uudet tarkistetut maksut tulivat voimaan 1.5.2017. Päätöksen maksumuutoksesta teki Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävissä maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksuja.

Uudet maksut:

Elää -todistus: Kemiönsaaren seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ei muuttoja, henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä) sisältävä todistus on maksuton. Jos todistukseen lisätään muuttotietoja tai aviopuoliso tai lapsia, todistus maksaa 9,00 €.

Virkatodistus (kun tiedot saadaan suoraan jäsentietojärjestelmästä) 9,00 €

Manuaalisesti laadittu  sukuselvitys, jossa tiedot haettu perhelehdistä 9,00 €

Manuaalisesti laadittu  sukuselvitys, jossa tiedot haettu kirjanmuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai  kuolintietoa tai kirkollista toimitusta  9,00 €

Manuaalisesti laadittu  sukuselvitys, jossa tiedot haettu kirjanmuotoisista kirkonkirjoista ja todistuksessa myös muuta kuin todistuksen päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai  kuolintieto tai tieto kirkollisesta toimituksesta  30,00 €

Sukuselvitys sukututkimusta varten, ensimmäinen 30 min 30,00 €

Jos laatimiseen menee yli 30 min, lisämaksu 15,00 € / jokainen alkava 30 min

Tieteelliseen tutkimukseen annettava todistus, ensimmäinen 30 min 30,00 €

Jos laatimiseen menee yli 30 min, lisämaksu 12,00 € / jokainen alkava 30 min

Kopio jo olemassa olevasta sukuselvityksestä 9,00 €/sivu

Monikielinen todistus 9,00 €

Manuaalisesti laadittu ote kastetodistuksesta 9,00 €

Toimitusmaksu maksullisen todistuksen lähettämisestä 5,50 €

Kirkonkirja