Yhteisvastuukeräys 2022

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien ja Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022. 

Yhteisvastuulla 2022 lisää aikuisten tukea nuorten arkeen

Koronapandemia on lisännyt nuorten hätää ja toivottomuutta. Kerätyillä Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla halutaan tarjota nuorten arkeen aikuista tukea matalan kynnyksen menetelmin. Aikuisia, jotka kuuntelevat ja jakavat kasvuiän herkät ja haavoittuvat tunteet ja antavat tarvittaessa tukea vaikeissa hetkissä.

”Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. He ovat meidän tulevaisuutemme kaikkialla maailmassa. Me yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia”, vetoaa yhteisvastuupiispa Mari Leppänen.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

Toisen puoliskon vuoden 2022 Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään matalan kynnyksen jalkautuvia palveluja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Tuki kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille, joiden joukossa on merkittävä määrä etäopiskelusta ja eristäytymisestä kärsineitä nuoria, jotka kokevat yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta.

Kriisialueilla autetaan lapsia ja nuoria takaisin kouluun

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Rahaston tuella hätäaputyö voidaan katastrofitilanteissa käynnistää nopeasti. Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työtä Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin pakolaisuudesta muun muassa naapurimaa Ugandasta.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä monien nuorten osalta kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Globaali pandemia on vaikeuttanut jo valmiiksi haastavia olosuhteita ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden toimeentulomahdollisuuksia.

#lahjoitamullehuominen
#yhteisvastuu2022

 

 

Yhteisvastuukeräys on vuodesta 1950 toiminut lähimmäisenrakkauden kansanliike ja yksi Suomen suurimmista vuosittain järjestettävistä kansalaiskeräyksistä. 6.2.2022 alkava keräys kerää varoja koronapandemian seurauksista kärsiville lapsille ja nuorille Suomessa ja maailmalla. yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Se kuuluu kirkollisten avustusjärjestöjen kansainväliseen verkostoon ACT-allianssiin. Sisällissodasta toipuvassa Etelä-Sudanissa Kirkon Ulkomaanapu vahvistaa lasten ja nuorten kouluun pääsyä kunnostamalla kouluja sekä parantamalla haavoittuvien paikallisyhteisöjen ruokaturvaa ja mahdollisuuksia toimeentuloon. kirkonulkomaanapu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lasten ja nuorten keskus ry kehittää ja laajentaa Yhteisvastuun kotimaisena tuotonsaajakumppanina matalan kynnyksen jalkautuvia palveluja tukemaan nuorten hyvinvointia aikuisten vapaaehtoisten voimin. Lasten ja nuorten keskus on valtakunnallinen järjestö, jonka jäseninä on 296 seurakuntaa. Keräysvaroilla laajennetaan Saapas- Moottoripaja- ja Perheystävä-toimintaa uusille paikkakunnille ja koulutetaan lisää turvalliseksi tunnistettavia aikuisia vapaaehtoisia nuorten arkeen. lastenjanuortenkeskus.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Miten voin osallistua?

Klikkaamalla alla olevaa kuvaa pääset helposti nettilahjoitussivulle tai maksamalla jollekin näille pankkitileille:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola bank FI14 5000 0120 2362 28

Viitenumero: 305271

Voit myös käyttää MobilePay: 82221 / Kemiönsaaren seurakunta.

 

Klikkaamalla tätä kuvaa pääset Yhteisvastuusukkien kaavaan.