Avioliittoon vihkiminen

Avioliitto on Jumalan lahja. Raamatussa kerrotaan, että Jumala on rakkaus. Tämä tarkoittaa, että kaiken rakkauden alkuperä on viime kädessä Jumala, ja että Jumala itse haluaa olla mukana siunaamassa ja vahvistamassa kaikkea, mikä tapahtuu rakkauden nimessä. Tämä hieno lahja on samalla lupaus, johon voimme luottaa myös silloin, kun kohtaamme vaikeuksia.

Vihkimisessä päättyy yksi vaihe pariskunnan elämässä, ja uusi vaihe alkaa. Vihkimisellä on merkitystä sekä itse vihkiparille että heidän omaisilleen. Parin edessä avautuu yhteinen tie, jota kulkiessaan pari saa jakaa yhdessä sekä ilot että surut. Kenties on suuria odotuksia ja suunnataan katse tulevaisuuteen. Kyse on oikean tien ja oikean yhteisen elämäntavan löytämisestä yhdessä toinen toisensa kanssa.    

Jumala tahtoo johdattaa meitä tahtonsa mukaan arjessa ja juhlassa, yksityiselämässämme ja tehtävissämme kodin ulkopuolella. Saamme rukouksessa kertoa hänelle kaikki toiveemme, ja hänen rauhansa antaa meidän sydämellemme ajatuksia ja turvaa Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali kannustaa meitä kirjeessään Ef. 4:32 näin: "Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden."

Vihkiminen on jumalanpalvelus, jossa aviopuolisot ottavat vastaan Jumalan siunauksen yhteiselle elämälleen. Tämä on tärkeää huomioida myös valittaessa vihkitilaisuuden musiikkia ja lauluja.

 

Hyödyllistä tietoa

Kirkollista avioliittoon vihkimistä varten tulee ainakin toisen tulevista aviopuolisoista olla konfirmoitu ja kuulua evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Toinen puoliso voi kuulua muuhun kristilliseen yhteisöön. Muussa tapauksessa on mahdollista siunata morsiusparin avioliitto. Tällöin kirkollista siunausta edeltää siviilivihkiminen.

Avioliiton esteiden tutkinta tulee tehdä ennen vihkimistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Esteiden tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän (7) päivää ennen vihkimistä, ja se on voimassa neljä (4) kuukautta. 

Vihkiminen voi tapahtua kirkossa tai muualla asianmukaisessa paikassa. Ota hyvissä ajoin yhteyttä seurakuntatoimistoon varataksesi vihkimisen. 

Pappi ottaa morsiuspariin yhteyttä ennen vihkimistä sopiakseen ajan vihkikeskusteluun. Tässä keskustelussa pappi käy morsiusparin kanssa läpi käytännön yksityiskohtia ja mahdollisia toiveita. Pari voi tavata myös kanttorin keskustellakseen häämarsseista, virsistä, mahdollisista laulu- tai musiikkiesityksistä tai muista musiikkitoiveista.

Vihkiminen on julkinen toimenpide, joka tapahtuu ainakin kahden todistajan läsnä ollessa. On myös mahdollista sopia, että läsnä on vain pappi ja todistajina kaksi muuta seurakunnan työntekijää, esimerkiksi kanttori ja suntio. 

 

Seurakuntatoimisto

Kappelimäentie 6

25870  Dragsfjärd

Puh: 02 425 990

S-post: kimitoon(at)evl.fi

Aukioloajat:
maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30 - 15.00
(Kesällä klo 9.30 - 13.00)

Laskutusosoite
Kirkon Palvelukeskus/
Kemiönsaaren seurakunta
++3253++
PL 378
00026 Basware

Häät

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku