Avioliittoon vihkiminen

Avioliitto on Jumalan lahja. Raamatussa kerrotaan, että Jumala on rakkaus. Tämä tarkoittaa, että kaiken rakkauden alkuperä on viime kädessä Jumala, ja että Jumala itse haluaa olla mukana siunaamassa ja vahvistamassa kaikkea, mikä tapahtuu rakkauden nimessä. Tämä hieno lahja on samalla lupaus, johon voimme luottaa myös silloin, kun kohtaamme vaikeuksia.

Vihkimisessä päättyy yksi vaihe pariskunnan elämässä, ja uusi vaihe alkaa. Vihkimisellä on merkitystä sekä itse vihkiparille että heidän omaisilleen. Parin edessä avautuu yhteinen tie, jota kulkiessaan pari saa jakaa yhdessä sekä ilot että surut. Kenties on suuria odotuksia ja suunnataan katse tulevaisuuteen. Kyse on oikean tien ja oikean yhteisen elämäntavan löytämisestä yhdessä toinen toisensa kanssa.    

Jumala tahtoo johdattaa meitä tahtonsa mukaan arjessa ja juhlassa, yksityiselämässämme ja tehtävissämme kodin ulkopuolella. Saamme rukouksessa kertoa hänelle kaikki toiveemme, ja hänen rauhansa antaa meidän sydämellemme ajatuksia ja turvaa Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali kannustaa meitä kirjeessään Ef. 4:32 näin: "Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden."

Vihkiminen on jumalanpalvelus, jossa aviopuolisot ottavat vastaan Jumalan siunauksen yhteiselle elämälleen. Tämä on tärkeää huomioida myös valittaessa vihkitilaisuuden musiikkia ja lauluja.

 

Hyödyllistä tietoa

Kirkollista avioliittoon vihkimistä varten tulee ainakin toisen tulevista aviopuolisoista olla konfirmoitu ja kuulua evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Toinen puoliso voi kuulua muuhun kristilliseen yhteisöön. Muussa tapauksessa on mahdollista siunata morsiusparin avioliitto. Tällöin kirkollista siunausta edeltää siviilivihkiminen.

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa tai maistraatissa. Esteiden tutkinta tulee tehdä vähintään seitsemän (7) päivää ennen vihkimistä, ja se on voimassa neljä (4) kuukautta. Jos esteiden tutkinta tehdään maistraatissa, pitää muistaa ilmoittaa, että tarkoituksena on kirkollinen vihkiminen. Jos rippikoulu on käyty vuonna 2012 tai sen jälkeen, esteiden tutkinta tehdään oman seurakunnan kirkkoherranvirastossa. Nyt voit myös tehdä avioliiton esteiden tutkinta netissä. Palvelun käyttöehdot: vähintään 18 vuoden ikä, kotikunta Suomessa, käyttäjällä tulee olla pankkitunnukset tai mobiilivarmenne, ainakin toisen pitää olla Suomen evankelis-luterialaisen kirkon jäsen, käyttäjällä ei saa olla turvakieltoa.

Ota hyvissä ajoin yhteyttä kirkkoherranvirastoon varataksesi kirkon tai muun sopivan paikan, joka päätetään yhdessä vihmisen toimittavan papin kanssa.

Morsiuspari ottaa pappiin yhteyttä ennen vihkimistä sopiakseen ajan vihkikeskusteluun. Tässä keskustelussa pappi käy morsiusparin kanssa läpi käytännön yksityiskohtia ja mahdollisia toiveita. Pari voi tavata myös kanttorin keskustellakseen häämarsseista, virsistä, mahdollisista laulu- tai musiikkiesityksistä tai muista musiikkitoiveista.

Vihkiminen on julkinen toimenpide, joka tapahtuu ainakin kahden todistajan läsnä ollessä. On myös mahdollista sopia, että läsnä on vain pappi ja todistajina kaksi muuta seurakunnan työntekijää, esimerkiksi kanttori ja suntio. 

 

Seurakuntatoimisto

Kappelimäentie 6

25870  Dragsfjärd

Puh: 02 425 990

S-post: kimitoon@evl.fi

Aukioloajat:
maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30 - 15.00
(Kesällä klo 9.30 - 13.00)

Laskutusosoite
Kirkon Palvelukeskus/
Kemioönsaaren seurakunta
++3253++
PL 378
00026 Basware

Häät