Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Seurakuntatoimiston kautta voit tilata virkatodistuksia ja sukuselvityksiä Kemiönsaaren seurakunnan jäsenrekisteristä. Kirjoitamme myös todistuksia aikaisempien seurakuntien kirkonkirjoista, eli Kemiön, Dragsfjärdin, Västanfjärdin ja Hiittisten seurakunnista.

Virkatodistustilaukset

Voit tilata virkatodistukset ja sukuselvitykset nettilomakkeen kautta tai

  • puhelimitse numerosta 02-425990
  • sähköpostitse osoitteesta kimitoon@evl.fi

Seurakuntatoimisto palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30-15.00 (kesäaikana klo 9.30-13.00). Käynti/postiosoite: Kappelimäentie 6, 25870 Dragsfjärd

Virkatodistusmaksut

 

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä:

Seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä virkatodistus (elää-todistus). Virkatodistukseen merkitään käyttötarkoituksesta riippuen perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista (ei muuttoja). Elää-todistuksen saa henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä pääsääntöisesti heti. Postitettavat elää-todistukset pyritään postittamaan tilauspäivänä. 

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvitysten toimitusaika on noin 1-3 viikkoa. Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus.

Sukuselvitykset tehdään kirkon jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen pohjalta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin. Jäsenrekisterissä on seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Nämä tiedot vastaavat väestötietojärjestelmän tietoja. Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Sen jälkeen seurakuntien jäsenrekisteriä on pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla. Kirkon yhteinen jäsenrekisteri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhosta tapahtumista, vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakunnan vanhoissa kirkonkirjoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

  • perunkirjoitusta varten vainajasta tilataan sukuselvitys siitä seurakunnasta, jossa hän oli jäsen kuollessaan eli ns. viimeisin seurakunta. Viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhesuhdetiedot 1.10.1999 alkaen. Viimeisen seurakunnan lisäksi vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia niistä mahdollisista muista seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen
  • ajalta ennen 1.10.1999 todistukset vainajasta tilataan taannehtivasti niistä seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.

Virkatodistuksen saa tarvittaessa usealla kielellä

Virkatodistuksia saa suomen- tai ruotsinkielisenä. Tarvittaessa virkatodistuksen saa monikielisellä lomakkeella, jolloin todistuksen saa suomen- ja ruotsinkielen lisäksi englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Sukuselvityksiä saa vain suomen- ja ruotsinkielisenä.

Lakkautettujen seurakuntien ja maistraattiin kuuluvien jäsentiedot

Jos kyseessä on rajan taakse jäänyt lakkautettu seurakunta, tilaukset tehdään Mikkelin maakunta-arkistoon.

Mikäli henkilö ei kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys siltä ajalta maistraatista.

 

Huom! Mikäli sukuselvityksessä on henkilön kohdalla maininta 'elää', hänestä ei tarvita erillistä virkatodistusta.

 

Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tietojen käsittelystä kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä