Kaste

Kaste on tervetulo- ja kiitosjuhla. Kaste on aarre, joka kulkee mukanamme elämän läpi samaan tapaan kuin "vesileima", joka ei katoa vuosienkaan saatossa. Kastettuina kuulumme Jumalalle, olemme Jumalan omia, eikä tämä yhteys ole riippuvainen elämän ylä- tai alamäistä.

Vanhemmat ovat lapsen kaikkein läheisimpinä ihmisinä saaneet suuren kutsumuksen. Jumala tahtoo pitää huolta lapsesta heidän kauttaan. Kun Jumala antaa meille lapsen, antaa hän meille samalla luottamuksen ja vastuun luvaten olla kanssamme tärkeässä kasvatustehtävässämme.

Herramme Jeesus Kristus on itse asettanut pyhän kasteen sanoessaan opetuslapsilleen: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20

Kasteen ajankohta

Kirkkolaki suosittelee, että lapsi kastetaan kuuden viikon kuluessa syntymän jälkeen. Tavallisesti lapset kastetaan yhden tai kahden kuukauden ikäisinä. Kasteessa lapsesta tulee seurakunnan jäsen ja hänet liitetään seurakunnan jäsenrekisteriin.

Käytännön järjestelyistä voi ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon. Samalla saa sovittua kasteajan- ja paikan, papin ja muut tarvittavat järjestelyt. Kastepäivä on usein lauantai tai sunnuntai, mutta se voi myös olla muu viikonpäivä. 

Pappi haluaa mielellään tavata perheen etukäteen. Samalla tapaamisella voidaan sopia kastetoimituksen yksityiskohdat ja täyttää valmiiksi kastetta varten tarvittavat asiakirjat.

Asiakirjat

Seurakunta lähettää lapsen syntymän jälkeen kotiin kirjeen sekä ilmoituslomakkeen lapsen rekisteröimistä varten. Tämä lomake täytetään ja annetaan papille. Pappi lisää kastepäivämäärän ja allekirjoituksensa.

Kastepaikka

Kaste on perhejuhla, mutta myös uuden jäsenen saavan seurakunnan juhla. Kastepaikkana voi olla kirkko, seurakuntatalo tai koti. Jos kastetilaisuus on kotona, tarvitaan sitä varten pöytä, liina, kynttilä ja mahdollisesti kukkia, sekä Raamattu. Pöydällä olisi lisäksi hyvä olla kangasliina, jolla voidaan kuivata lapsen päätä kasteen jälkeen. Pappi voi niin toivottaessa kirjata vihkiraamattuun tiedot toimitetusta kasteesta.

Kastemekko

Kastemekon valkea väri muistuttaa meitä Kristuksesta, jonka yhteyteen lapsi kasteessa otetaan. Kastemekon voi lainata seurakunnalta, jos perheellä ei ole sellaista omasta takaa.

Kummit

Kastettavalla lapsella tulee olla vähintään kaksi kummia. Näiden tulee olla konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kummina voi toimia myös konfirmoitu henkilö, joka kuuluu johonkin muuhun sellaiseen kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen.

Kummien tehtävänä on auttaa vanhempia lapsen kristillisessä kasvatuksessa ja olla kastetun tukena.

 

Rukous

Kiitämme sinua lapsestamme. Anna meille vanhempina rakkautta ja viisautta, jotta voisimme kasvattaa lapsemme sinun tahtosi mukaan. Pidä huolta lapsestamme koko elämän ajan. Anna meille koti, jossa annamme toisillemme anteeksi ja kannustamme toisiamme. Auta meitä tukemaan toisiamme ja pysymään sinun lähelläsi myös silloin, kun meillä on vaikeaa. Aamen.

 

Seurakuntatoimisto

Kappelimäentie 6

25870  Dragsfjärd

Puh: 02 425 990

S-post: kimitoon(at)evl.fi

Aukioloajat:
maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30 - 15.00
(Kesällä klo 9.30 - 13.00)

Laskutusosoite
Kirkon Palvelukeskus/
Kemiönsaaren seurakunta
++3253++
PL 378
00026 Basware

Kaste
YouTube-video