Kirkkovaltuusto

 

 

 

Kirkkoneuvoston kokoukset

 

Kirkkoneuvoston kokous 11.11.2019

Kolehdit 2020

Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtiluettelon ja kappelineuvostot täydentävät sen vapaat kolehtipäivät.

Dragsfjärdin pappilan myynti

Kirkkoneuvosto päätti, että Dragsfjärdin pappila laitetaan myyntiin.

Kirkonkirjojenpito keskitetään alueelliseen keskusrekisteriin

Kirkkohallituksen täysistunto vahvisti kokouksessaan joulukuussa 2018, että kirkonkirjojenpito ja ne toiminnot, jotka liittyvät väestökirjanpitoon vuoden 2022 alusta hoidetaan keskitetysti alueellisten keskusrekisterien toimesta. Seurakuntien on siis päätettävä, liittyykö keskusrekisteriin tai muodostaako sellaisen. Kirkkohallituksen mukaan seurakuntien olisi tehtävä päätös asiassa tämän vuoden aikana.

Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäiset seurakunnat eivät enää vuoden 2021 jälkeen hoida viranomaistehtäviä, jotka liittyvät lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon, vaan nämä tehtävät hoitaa aluekeskusrekisteri.

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta mutta päätöstä ei tehty.

Toimintasuunnitelmat vuodelle 2020

Kirkkoneuvosto tutustui, keskusteli ja merkitssi tiedoksi toimintasuunnitelmat vuodelle 2020.

Katselmus hautausmailla

Kirkkoneuvosto tutustui Hiittisten kappelineuvoston raporttiin hautausmaakatselmuksista.

Caruna Oy pyytää käyttöoikeutta johtoalueella Labbnäsissä

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta solmii sopimuksen yrityksen Caruna Oy kanssa käyttöoikeudesta johtoalueella kiinteistössä Labbnäs ( kiinteistömerkintä 322-503-1-14).

Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 21.11 – 21.12.2019 viraston aukioloaikana (maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.30 - 15.00)

 

Kirkkoneuvoston kokous 7.10.2019.

Seurakunnan rakenne
Keskustelut seurakunnan rakenteen muuttamisesta ovat olleet käynnissä pitemmän aikaa. Piispa Björn Vikström vieraili seurakunnassa 6.2.2019 ja tiedotti henkilökunnalle ja luottamushenkilöille uusista mahdollisuuksista, jotka tulevat jopa uuden kirkkolain mukana, joka astuu voimaan vuonna 2020. Piispa ehdotti, että voitaisiin valita pieni ryhmä keskustelemaan, miltä seurakunnan uusi rakenne voisi näyttää. Tämän olemme tehneet ja työryhmä, jonka kirkkoneuvosto valitsi 25.3.2019, on saanut apua nykyisin eläkkeellä olevalta kirkkoherra Anders Laxellilta, jolla on paljon kokemusta seurakuntatyöstä ja rakennetyöstä. Hän osallistui kokoukseen ja selvitti mallia, jonka hän ja työryhmä ovat hahmotelleet.

Kirkkoneuvosto tutustui työryhmän ehdotukseen uudeksi seurakunnan rakenteeksi ja päätti odottaa ja katsoa, miten ehdotus etenee Eduskunnassa. Anders Laxell vierailee kaikissa kappelineuvostoissa ja tiedottaa asiasta.

Rippikouluopetuksen toimintasuunnitelma Kemiönsaaren seurakunnassa 2019 – 2020
Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikouluopetuksen toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019 - 2010.

Henkilökunnan koulutussuunnitelma 2020
Kirkkoneuvosto vahvisti koulutussuunnitelman vuodelle 2020.

Kemiön kirkon korjaus - Rakennustoimikunnan valinta
Kirkkoneuvosto valitsi seuraavat jäsenet Kemiön kirkon korjauksen rakennustoimikuntaan: Rabbe Sjöberg (puheenjohtaja), Teijo Pitkäranta, Kaj Haga, Benita Guseff ja Ben Johansson. Peik Cygnel toimii sihteerinä.

Rakennustuen hakeminen
Kirkkoneuvosto päätti anoa Kirkkohallitukselta rakennusavustusta 25 000,00 euroa (70 % kokonaiskustannuksista) Hiittisten kirkon, Hiittisten kellotapulin, Hiittisen paarihuoneen ja Hiittisten varaston ulkokattojen, vesikourujen ja vesirännien maalaaminen.

Ulkopuolisen asiantuntijan apuun luottaminen kiinteistöasioissa
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta luottaa ulkopuoliseen asiantuntemukseen, kun kyseessä ovat kiinteistöjen inventointi, vastuu tulevista kiinteistöjen korjauksista sekä apu mahdollisissa kiinteistöjen myynneissä. Kirkkoneuvosto päätti, että Tmi Mikael Sjöblomiin luotetaan, kun tarvitaan kiinteistöjä koskevaa asiantuntemusta. Kappelineuvostot ja työntekijät otetaan mukaan, kun keskustellaan kiinteistöjen käyttötarkoituksista.

Carunan anomus
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta solmii sopimuksen Caruna Oy:n kanssa käyttöoikeudesta johtoalueeseen kiinteistössä Stubbnäs Enholmintietä pitkin.