Hautaoikeus

Oikeutta hautapaikkaan kutsutaan hautaoikeudeksi. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Hautaoikeus voidaan samalla luovuttaa vainajan omaisille, joista tulee näin hautaoikeuden omistajia.

Kemiönsaaren seurakunnan kirkkovaltuusto on vahvistanut, että hautaoikeus luovutetaan seurakunnassa 25 vuodeksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan sen kalenterivuoden alusta, joka seuraa haudan luovuttamista. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan pyynnöstä pidentää 10 tai 20 vuodella. 

Hautaoikeuden haltija edustaa heitä, jotka haudataan hautaan ja hänellä on vastuu siitä, että hautapaikka pidetään järjestyksessä ja arvokkaassa kunnossa.

 

Hautaoikeuden takaisinotto

Oikeutta hautapaikkaan kutsutaan hautaoikeudeksi.

Kemiönsaaren seurakunta on siirtänyt tietokoneelle hautarekisterinsä ja vuodesta 2014 on ollut mahdollista tarkistaa mitkä hautaoikeudet ovat lakanneet olemasta voimassa ja on pidennettävä.

Ilmoituksella toukokuun 2020 loppuun mennessä merkittyjen hautojen hautaoikeus on lakannut olemasta voimassa Kemiönsaaren seurakunnan hautausmailla Dragsfjärdissä, Kemiössä ja Västanfjärdissä. Luettelo haudoista on nähtävänä seurakunnan hautatoimistossa. Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus poistaa hautamuistomerkki haudalta. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu ennen 31. heinäkuuta 2021, siirtyy hautamuistomerkki hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.

Hautaoikeuden haltija voi myös pidentää hautaoikeutta 20 vuodella ennen 31. tammikuuta 2021 hintaan 200 euroa hautapaikkaa kohden.

 

Aurinko paistaa rivissä oleville hautakiville Kemiön hautausmaalla.