Hautaoikeus

Oikeutta hautapaikkaan kutsutaan hautaoikeudeksi. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Hautaoikeus voidaan samalla luovuttaa vainajan omaisille, joista tulee näin hautaoikeuden omistajia.

Kemiönsaaren seurakunnan kirkkovaltuusto on vahvistanut, että hautaoikeus luovutetaan seurakunnassa 25 vuodeksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan sen kalenterivuoden alusta, joka seuraa haudan luovuttamista. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan pyynnöstä pidentää 20 vuodella. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden ainoastaan seurakunnalle.

Hautaoikeuden haltija edustaa heitä, jotka haudataan hautaan ja hänellä on vastuu siitä, että hautapaikka pidetään järjestyksessä ja arvokkaassa kunnossa.

 

Hautaoikeuden takaisinotto

Oikeutta hautapaikkaan kutsutaan hautaoikeudeksi.

Kemiönsaaren seurakunta on siirtänyt tietokoneelle hautarekisterinsä ja vuodesta 2014 on ollut mahdollista tarkistaa mitkä hautaoikeudet ovat lakanneet olemasta voimassa ja on pidennettävä.

Violetilla ilmoituksella toukokuun loppuun mennessä merkittyjen hautojen hautaoikeus on lakannut olemasta voimassa Kemiönsaaren seurakunnan hautausmailla Dragsfjärdissä, Kemiössä ja Västanfjärdissä. Luettelo haudoista on nähtävänä seurakunnan hautatoimistossa. Hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus poistaa hautamuistomerkki haudalta. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu ennen 30. marraskuuta 2016, siirtyy hautamuistomerkki hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.

Hautaoikeuden haltija voi myös pidentää hautaoikeutta 20 vuodella ennen 30. marraskuuta 2016 hintaan 200 euroa hautapaikkaa kohden.

Hautakivien poistaminen aloitetaan vuodesta 2017, joiden hauta-oikeus on mennyt umpeen.

hauta kemiö